TOSHIBA

品牌介绍

TOSHIBA

东芝是世界领先的高科技先驱和创新者,是信息和通信系统、数字消费产品、电子设备和部件、包括核能在内的电力系统、工业和社会基础设施系统以及家用电器等先进电子和电气产品的多样化制造商和销售商。东芝成立于1875年,目前拥有超过740家公司的全球网络,在全球拥有204,000名员工,年销售额超过6.3万亿日元(680亿美元)

优势介绍

TOSHIBA2SA1020-Y
TOSHIBA2SC2655-Y
TOSHIBA2SC3324GRTE85LF
TOSHIBA2SK3569
TOSHIBACMS04(TE12L,Q,M)
TOSHIBATB6560AHQ
TOSHIBATC4069UBF
TOSHIBATC4069UBP
TOSHIBATC58DVM92A5TA00
TOSHIBATC58NVG1S3ETA00
TOSHIBATC7SH08FU
TOSHIBATHGBM5G5A1JBAIR
TOSHIBATK100E08N1,S1X(S
TOSHIBATK13A65U
TOSHIBATLP127(TPL,U,F)
TOSHIBATLP181(GB-TPL,F)
TOSHIBATLP181(GB-TPL,F,T)
TOSHIBATLP185(GB-TPL,SE
TOSHIBATLP185(GB-TPL,SE(T
TOSHIBATLP185GB
TOSHIBATLP281-4(GB)
TOSHIBATLP281-4(GB-TP,J,F)
TOSHIBATLP290-4(GB-TP,E(T
TOSHIBATLP291(GB-TP,SE
TOSHIBATLP291(GB-TP,SE(T
TOSHIBATLP291(GB-TP,SE)
TOSHIBATLP291-4(GB,E)
TOSHIBATLP291-4(GB-TP,E)
TOSHIBATLP293(GB-TPL,E(T
TOSHIBATLP521-1
TOSHIBATLP521-1GB
TOSHIBATLP521-4
TOSHIBATLP521-4(GB,F)
TOSHIBATPHR8504PL.L1Q
TOSHIBAULN2803AFWG
TOSHIBAULN2803APG


更多推荐

暂无数据